Girişimcilik Kategorisi

Başvuru Koşulları

 

 • YARIŞMANIN ADI:

Girişimcilik Yarışması

 • YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM:

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)

 • YARIŞMANIN KONUSU:

Yarışmada konu sınırlaması olmayıp ulusal ve uluslararası pazarda piyasalardaki bir boşluğu doldurabilecek, gelir getirecek ve pazarlanabilecek her türlü yeni ürün/hizmet bu yarışmanın konusu kapsamındadır. Ancak daha önceden herhangi bir kişi veya kurum tarafından ödüllendirilmiş veya hayata geçirilmiş ürünler/hizmetler yarışmaya dahil edilmeyecektir.

 • YARIŞMANIN HEDEFLERİ:
 • Toplumun girişimcilik potansiyellerini açığa çıkartmak,
 • Girişimciliğin bölgesel ve ulusal kalkınma açısından öneminin vurgulanmasını sağlamak,
 • Toplumun girişimciliğe ve inovasyona olan ilgisini arttırmak,
 • Bilime ve/veya topluma katkısı olan yeni ve ilginç ürünlerin/hizmetlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktır.
 • YARIŞMA İLE İLGİLİ DUYURULAR:

Yarışma ve yarışmaya ilişkin gelişmeler Süleyman Demirel Üniversitesi’nin resmi web sayfası (www.sdu.edu.tr) ve http://baharsenligi.sdu.edu.tr/ adresinde duyurulacaktır. Bu duyuruların takibi yarışmacının sorumluluğundadır.

 • YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER:
 • Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilir.
 • Yarışmacılar bireysel olarak veya takımlar halinde yarışmaya katılabilirler. Takım başvurularında tüm takım üyelerinin başvuru formunu doldurması zorunludur.
 • Yarışmacılar (ister bireysel ister takım olarak) dilerlerse birden fazla fikir ile yarışmaya katılabilirler. Ancak her bir yarışmacı/takım yalnızca tek bir ödül almaya hak kazanabilir.
 • Takım başvurularında takım liderinin belirlenmesi gerekmektedir ve iletişim sorumlusu takım lideridir.
 • Takım başvurularında bütün takım üyelerinin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.
 • YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:
 • Yarışmaya 3. maddede belirtilen konu kapsamında katılım söz konusudur. 
 • Fikri ve sınaî haklar kapsamında bütün sorumluluk yarışmacıya/yarışmacılara aittir. 
 • Proje daha önce ödül almamış veya uygulanmamış olmalıdır. Bu konudaki sorumluluk yarışmacı/yarışmacılara aittir.
 • 3. Şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanuni ve hukuki süreçler, davalar ve yasal takipler yarışmaya başvuruda bulunmuş yarışmacı/yarışmacılar tarafından üstlenilecektir.
 • Yarışma ile ilgili Başvuru Koşulları, Gizlilik Sözleşmesi ve Başvuru Formu, Süleyman Demirel Üniversitesi internet sitesinde (http://baharsenligi.sdu.edu.tr/) başvuru süresince yayınlanır. Yarışmacı, başvurusu ile internet sitesinde yayınlanan Şartname ile Gizlilik Sözleşmesi’nde yer alan bütün maddeleri okuyup kabul ettiğini taahhüt ve kabul eder. 
 • YARIŞMA SÜRECİ:
 • Yarışma 3 aşamadan oluşmaktadır. 
 • Birinci aşama ön eleme turudur.  Projelerin yarışma konusu kapsamında olup olmadığının değerlendirileceği ön eleme turu, yarışmacıların online olarak dolduracakları “Başvuru Formu” üzerinden yapılacaktır. 
 • Yarışmacıların ön eleme turuna katılabilmeleri için 18 Mart 2013 Pazartesi günü saat 17:30a kadar http://baharsenligi.sdu.edu.tr/ adresinde yer alan başvuru formunu eksiksiz ve doğru doldurmaları gerekmektedir. 
 • İkinci aşama eleme turudur. Ön eleme turunu geçen yarışmacıların  http://baharsenligi.sdu.edu.tr/ adresinde yer alan iş planı dosyalarını eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. İş planı dosyalarının çıktısı “Girişimcilik Yarışması Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Isparta” adresine http://baharsenligi.sdu.edu.tr/’ de yayınlanacak son gönderim tarihine kadar gönderilmelidir. 
 • İş planı dosyaları Danışma Kurulu tarafından 40 puan üzerinden değerlendirilecek ve 20’ nin üzerinde puan alan projelerin dosyaları jüri üyelerine gönderilecektir. Jüri üyelerinin 40 puan üzerinden yapacağı değerlendirme sonucunda (jüri üyelerinin vereceği puanların ortalaması) 30’un üzerinde puan alan projeler, yarışmaya katılmaya hak kazanacaklardır. 
 • Yarışma turuna katılmaya hak kazanan adaylar, jüri ve seyirciler karşısında projelerini sunacaktır.  
 • Yarışma turu Süleyman Demirel Üniversitesi 16. Bilim ve Bahar Şenlikleri kapsamında yapılacaktır. Yarışmanın yapılacağı mekan, gün ve saat konusunda http://baharsenligi.sdu.edu.tr/ adresinden bilgilendirme yapılacaktır.
 • Yarışma turuna katılmaya hak kazanan yarışmacılar projelerini sunabilmeleri için gerekli tüm materyal, ekipman, araç-gereci getirmekle yükümlüdür. 
 • Tüm turların sonuçları ve ikinci tur olan eleme turu için doldurulacak iş planı dosyasının son gönderim tarihi http://baharsenligi.sdu.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır. Bu nedenle adayların siteyi takip etmeleri gerekmektedir. 
 • YARIŞMAYA SON BAŞVURU TARİHİ:
 • Yarışmanın son başvuru tarihi  18 Mart 2013 Pazartesi saat 17:30’dur.
 • SEÇİCİ KURULLAR VE ÜYELERİ:
 • Danışma kurulu alanında uzman kişilerden oluşmaktadır
 • Jüri üyeleri girişimciler, iş adamları ve akademisyenlerden oluşmaktadır.
 • ÖDÜLLER:

Birincilik ödülü: 30.000.-TL

İkincilik ödülü 25.000.-TL

Üçüncülük ödülü: 20.000.-TL

 • Ödüllerden doğabilecek her türlü vergi ve yükümlülükler yarışmacı/yarışmacılara aittir. Ödül alan projenin yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olmadığı veya projenin başka bir kişiye ya da kuruma ait olduğunun saptanması halinde ödül bu yarışmayı düzenleyen kurum tarafından kanuni faizi ile birlikte geri alınacaktır. 
 • Ödüller takım adına takım liderine verilir. Ödülün takım içinde dağılımı takım üyelerinin sorumluluğundadır. 
 • Tüm yarışmacılara katılım belgeleri verilecektir.
 • Dereceye değer proje bulunamazsa ödül verilmez. Projenin ödüle layık olup olmadığının takdiri ise jüri üyelerine aittir. Herhangi bir dereceye layık projenin olmaması halinde diğer projelerin dereceleri yükseltilmez.
 • KONAKLAMA VE ÖDÜL TÖRENİ:

Yarışma turuna katılacak yarışmacıların Isparta’ya ve yarışmanın yapılacağı mekâna ulaşım giderleri ile konaklama ücretleri yarışmacının kendisine aittir. Ödül töreninin tarihi, yeri ve saati http://baharsenligi.sdu.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir.